Copyright © 2009 by Da Capo
All Rights reserved
Henvendelser om hjemmesiden til
jan.egil@probuscoaching.no
Korets styre

_________________________________________________________________

I koråret 2019 - 2020 består korets styre av følgende personer:

Leder                                 Anita Karlsrud
Nestleder                          Aina Johbraaten
Sekretær                           Ola Høydal
Kasserer                            Berit Yttrie
Materialforvalter             Erling Inge Hunstad
Vararepresentant            Geir Høvset
Dirigent                             Ann Kristin Aannerud 

I tillegg til styrets medlemmer, deltar vår dirigent på styremøtene.
Koret Da Capo
Distriktets største kor