Copyright © 2009 by Da Capo
All Rights reserved
Henvendelser om hjemmesiden til
jan.egil@probuscoaching.no
Koret Da Capo
Distriktets største kor
 
 
Konsertprogram
 
Om du klikker på toppen av denne siden og er litt tålmodig, vil du kunne høre oss synge Vår beste dag (nedlastingen kan ta litt tid)

På menyknappen Konsertopptak, finner du opptak av noen av sangene vi har sunget på tidligere konserter. Lytt og få en smak av vårt repertoar.

På julekonserten vår i Hole kirke den 22. des 2019, vil vi sammen med Jevnaker Ungdomskorps  fremføre følgende sanger:

Juleprogram Da Capo 2019

Walking in the Air  (Ola forteller)                                     kor/korps              
Velkommen

Mitt hjerte alltid vanker,
solist sax Eirik, sang Trygve           kor
Når himmelen faller ned                                             band
O, du herlige                                                          kor
Det er Jul                                                                     korps

Lys imot mørketida, 
solist Ola  (AK leser)                         kor/korps
En krybbe var vuggen                                                 allsang
Det kimer nå til julefest                                              allsang
Nordnorsk Julesalme                                                   korps
A Prayer of Saint Patrick                                             kor

Har du fyr, 
solist Alf  (Alf forteller)                                   kor/korps
Selmas sang                                                                 korps
Santa Claus is coming to Town                                   band
Nå tennes tusen julelys/Det lyser i stille grender        korps

Stjernesludd
solist, Linda og Geir (Linda forteller?)                kor/korps                              
Cradle Hymn  solister,
Åste, Bente Hans Arne, Trygve                                               
Juleglans og innmatkaker                                          
Ann Kristin
Glade Jul 
solist, Camilla                                                  kor
Ønsker God Jul

Deilig Jorden                                                               kor/korps                             


DaCapos dirigent og kunstneriske leder er Ann Kristin Annerud, og pianist er Tove Hansen.